Kyllä isä ja äiti tietää Kyllä isä ja äiti tietää
isäjaäiti.fi

17 marras 2012

U-käännös helvettiin

17. marraskuuta 2012

Komissaarit, tuomiopäivän airuet, hallusinoivan ratsastajan Don Quijoten ja valtionarkkitehdin ja varusteluministeri Speerin reinkarnaatiot, ajavat EU:ta poliittiseen ja sotilaalliseen liittoutumaan.

Tie orjuuteen on kivetty petetyillä lupauksilla

Taloudelliselta tilaltaan ja kielellisesti sekä kulttuurillisesti täysin erilaiset valtiot eivät voi toimia talous- ja rahaliitossa. Syy EU:n laajentamiseen on valtapoliittinen. EU:n keskeiset maat Saksa ja Ranska tarvitsevat uusia vasallivaltioita ja Lebensraumia. EU:n poliittinen johto takertuu Brysselin bunkkerissaan kouristuksenomaisesti valta- ja laajentumispyrkimyksiinsä.

Lanka palaa Balkanilla

Mikäli rahaliittoa ei pureta rauhanomaisesti, niin se purkautuu EU:n sisään ajetun torpedon – Balkanin ruutitynnyrin – sytyttyä. Sokka on irti. Lanka palaa jo Kreikassa.

U-käännös helvettiin (U Turn, 1997, Oliver Stone, dir.; Sean Penn, Jennifer Lopez, Nick Nolte)

10 marras 2012

Talvivaara vuotaa

10. marraskuuta 2012

Talvivaaran nikkelikaivoksen kipsisakkaaltaaseen on kertynyt uraania vuoden 2010 tietojen mukaan 50 000 kg (Turun Sanomat 7.11.2012). Kipsisakka sisältää uraanin lisäksi muita kemiallisesti myrkyllisiä metalleja. Jätevesialtaan vuoto havaittiin kuusi päivää sitten. Vuotavan altaan koko on 60 hehtaaria (esim. 600 x 1000 m). Alkuperäinen vuotokohta on saatu osittain tukittua, mutta uusia vuotokohtia on ilmaantunut. Jo nyt voidaan arvioidaan, että kyseessä on yksi Suomen suurimmista ympäristökatastrofeista.

Kantaa poliittinen vastuu eli ottaa himaset

Ympäristäministeri Ville Niinistö ottaa Talvivaaran ympäristökatastrofista täyden poliittisen vastuun eli suomalaiseen tapaan on sitä mieltä, että vastuun kantaa “joku muu”. Muualla ymmärretään sana “luottamus” toisin. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun johtaja ja sotasankari David Petraeus erosi tehtävästään eilen, koska oli osoittanut “huonoa harkintaa ryhtymällä avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen“.

Tehdä talvivaarat eli sata uutta kaivosta

Ympäri maailmaa tiedetään, että kaivosteollisuuden kannoilla kulkee ympäristötuhon viikatemies. Ei ole olemassa mitään syytä miksi Suomeen suunnitellut kymmenet muut kaivokset eivät aiheuttaisi vastaavaa ympäristötuhoa kuin Talvivaara Sotkamossa.

Suomen Lappi hävinnyt ympäristökamppailun kansainvälistä kaivosteollisuutta vastaan

Matkailun taloudellista merkitystä suhteessa kaivosteollisuuteen on vähätelty. Arvion perusteena on käytetty nykyistä matkailun tulokertymää. Arvion perustana tulisi käyttää matkailun potentiaalia, joka on lähes nelinkertainen nykyiseen kertymään verrattuna. Noin 4 miljoonaa matkailijaa jättää Suomeen alle 3 miljardia euroa kun noin 6 miljoonaa matkailijaa jättää Ruotsiin yli 10 miljardia euroa. Matkailun potentiaali on yli kolminkertainen nykyiseen kertymään verrattuna.

Mieluummin matkailijan nakkipaperi kuin uraania pohjaveteen

Isällä ja äidillä on lapsia. Isä ja äiti arvelevat, että jos tulevilta sukupolvilta kysytään – ja heiltähän kysytään nykyisin kaikkea – niin he mieluummin ottavat taakakseen matkailijoiden jättämät miljardit eurot ja nakkipaperijätteet kuin kaivosten jättämät miljoonat ja raiskatun ja saastuneen Suomen luonnon.

10 marras 2012

Tieteellistä vilppiä

10. marraskuuta 2012

Pöytälaatikkotutkimuksia (tutkija julkaissut aineistoa jota ei ole olemassa) ja tutkimustulosten vääristelyä eli tieteellistä vilppiä on tehty useilla tieteen aloilla, mm. lääketieteessä. Suomessa ajankohtaiseksi on noussut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeussosiologian dosentti, valtiotieteen tohtori Johan Bäckmanin väitöskirjan aineisto. MTV3 45-minuuttia mukaan alkuperäistä aineistoa ei nähnyt kukaan muu kuin tutkija itse. Yliopisto on reagoinut epäiltyyn tieteelliseen vilppiin pidättyväisesti. Tutkimukseen perustuvan tiedon luotettavuuden ja “katu-uskottavuuden” takaamiseksi on välttämätöntä, että yliopisto selvittää mahdollisen tieteellisen vilpin olemassaolon.